คลังภาพผลงานปลัดอำเภอ

"ส่งรูปกิจกรรมภาพแต่ละอำเภอ ของกรมการปกครอง"

คำแนะนำ

เบราเซอร์ (Browser) ที่ใช้ได้ดี กรุณาใช้ CHROME และ FIREFOX ส่วน IE จะมีปัญหาเรื่องแสดงภาพ

เข้าสู่ระบบ

Username :
Password  :

กรุณาอ่านข้อความก่อนเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

กรุณาอ่าน : การเข้าสู่ระบบสำหรับข้าราชการกรมการปกครองเท่านั้น !!
การเข้าระบบ username ใช้ "เลขบัตรประจำตัวประชาชน" / password ใช้ "99999"