เอกสารประกอบการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2561


การติดตั้ง Windows 10

  1. ระบบปฏิบัติการ
  2. การติดตั้งโปรแกรมจำลองเครื่อง
  3. จำลองเครื่องเพื่อติดตั้ง Windows 10
  4. ติดตั้ง Windows 10
  5. ติดตั้ง Microsoft Office 2010
  6. Windows10 32 bit
  7. Windows10 64 bit
  8. วิธี Write แผ่นวินโดวส์
  9. วิธีทำตัวติดตั้งวินโดวส์จาก USB

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-documents)

  1. คู่มือประกอบการอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์