ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

"โครงการประกวด ๑๐๘ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงานของกรมการปกครอง"

๑. ลงทะเบียน

<0_0> สมัครสมาชิก
<0_0> ตรวจสอบสมาชิก

๒. เข้าสู่ระบบ

Username :
Password  :

กรุณาสมัครสมาชิกก่อนเข้าสู่ระบบ

๓. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งผลงานเข้าประกวด